Cầu thang xương cá 15

Giá: liên hệ

Cầu thang xương cá khung sắt,chạy hai trục đỡ,bậc gỗ,lan can gô